Τεύχος 44

  • Published on: 4 May 2017
  • Seller: DACOR Advertising
Front and Contents: 

Το περιοδικό Το Ψάρεμα και τα Μυστικά του αποτελεί ένα τετραμινιαίο περιοδικό, το οποίο εκδίδεται κάθε Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο και Φεβρουάριο από το 2006. Το εξειδικευμένο αυτό έντυπο καλύπτει διάφορα θέματα από το χώρο της ερασιτεχνικής αλιείας, του σκάφους και της κατάδυσης. Γνωστοί Κύπριοι και Έλληνες Αρθρογράφοι δίδουν με λεπτομέρεια τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα τεχνικών αλλά και εξοπλισμών στην ερασιτεχνική αλιεία. Επίσης το περιοδικό κάθε Μάιο και Αύγουστο παρουσιάζει τις δικές του ταινίες με Κυπριακά και Ελληνικά Ψαρέματα.

€1.19 VAT included
Press Region: