Βοήθεια

Όταν αγοράσετε ένα περιοδικό μπορείτε να πάτε στο "Ο λογαριασμός μου" και να επιλέξετε "Τα περιοδικά μου" για να δείτε το περιεχόμενο που αγοράσατε