Προτάσεις για το Σπίτι

 Το Διμηνιαίο Περιοδικό Προτάσεις για το Σύγχρονο Σπίτι είναι περιοδικό διακόσμησης και ιδρύθηκε το 1994.